Főoldal

Elnöki köszöntő

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 2015-ben ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. Az ünnepi közgyűlés, minden hivalkodás nélkül állapíthatta meg, hogy az alapszabályában rögzítetteknek megfelelően az elmúlt három évtizedben eredményesen tevékenykedett a város épített, természeti, helytörténeti és kulturális értékeinek megóvása és gyarapítása érdekében. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nincsen a városnak olyan része, ahol az egyesület munkájának nem lenne kézzel fogható nyoma.

Mindezekért külön köszönet illeti az egyesület tagságát, korábbi vezetését, közülük is név szerint kiemelve Dr. Nagy György alapító elnököt és az Őt követő Dr. Kocsis Sándort.

Az ünnepi közgyűlés részben új vezetést választott, óvatosan nyitva a fiatalítás irányába. Ez a vezetés hitet tett arról, hogy becsüli és értékeli a múltat, de keresni fogja az új idők, új módszerek kihívásait is. Ennek sorába tartozik az Egyesület honlapjának létrehozása, amellyel célunk egyrészt az internet hozzáféréssel rendelkező tagjaink gyors, naprakész tájékoztatása, másrészt nyitni az ország közvéleménye felé, eredményeink (esetleg gondjaink) bemutatásával, röviden hírt adni magunkról. A honlap nem fogja – legalábbis egyenlőre – helyettesíteni a tagság által jól ismert TÁJÉKOZTATÓNKAT, ennek évi 3-4 alkalommal történő megjelenésével elérjük azokat is, akik a honlaphoz nem juthatnak hozzá.

Mint az Egyesület egy éve megválasztott elnöke hiszem, hogy a honlap rövid időn belül szorosabb kapcsolatot teremt majd a város, a tagság és a vezetés között. Tervezzük, hogy minden ügyünket továbbvivő kezdeményezést, jobbító szándékot honlapunkon a széles nyilvánossággal megosztunk, és helyet adunk az éves munkaterveknek is, amelyekből rendezvényeinkből naprakészen tájékozódhatnak. Kérem Önöket, éljenek a felkínált lehetőséggel!

A honlap első éve bizonyosan az út– és iránykeresés éve is lesz. Kérem nézzék el, ha ez nem minden esetben találkozik az Önök elképzelésével! Várjuk javaslataikat!

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet kell mondanunk Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának azért, hogy honlapunk létrehozását pénzügyileg is támogatta. Segítségükre 2017-ben is számítunk, amikor azt tervezzük, hogy az Egyesület valamennyi (mintegy 30) kiadványát digitalizáljuk, és honlapunkon mindenki számára elérhetővé tesszük.

 

Mosonmagyaróvár, 2016. november 25.

 

Dr. Unger András
elnök